Onderzoek - Advies - Begeleiding:
voor constructief ondernemen binnen de horeca met verstand en gevoel
introductie


Davidse Hotel Consult
Partners in Strategie, Beleid en Bedrijf

Davidse Hotel Consult is een onafhankelijk en zelfstandig landelijk opererend adviesbureau.
De oprichter en adviseur is Olav Davidse BHA, die met zijn bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange ervaring op hotelmarketing en financieel vlak zijn kennis ter beschikking stelt aan ondernemers in de hospitality industrie en de horeca. Olav Davidse heeft na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool diverse restaurants en hotels als eigenaar-exploitant in de markt gezet.

Naast het adviseren van ondernemers bemiddelt Olav Davidse tevens bij aan-, en verkooptransacties van horecabedrijven en brengt hij ondernemers in contact met beleggers.• U wilt uw bedrijfsformule wijzigen?
• Uw rendement is te laag?
• Uw omzet verhogen?
• U wilt iets veranderen, maar weet niet goed hoe?Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar wij u bij kunnen helpen. Niet alleen ondernemers hebben baat bij een goed advies, ook financiers die niet voldoende kennis van de horeca hebben, kunnen onze hulp inschakelen, voor een second opinion of begeleiding van uw geinvesteerd vermogen in de horeca en hotellerie. DHC Horeca advies: uw partner voor beleid, strategie en bestuur.DHC Hotelconsult is lid van de Orde van Organisatieadviseurs ( oOA ) en werkt nauw samen met een gelieerd accountantsbureau en een juridisch adviesbureau verbonden aan een advocatenmaatschap.

De wake-up call voor kritische hoteliers
hotelcoach@zeelandnet.nl
T: +31(0)6 - 53270062
F: +31(0)111-462538
Kapelleweg 4a
4322 NH SCHARENDIJKE

Davidse Hotel Consult - De wake-up call voor de kritische hotelier


Home:
Davidse Hotel Consult is een onafhankelijk en zelfstandig landelijk opererend adviesbureau. De oprichter en adviseur is Olav Davidse BHA, die met zijn bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange ervaring op marketing en financieel vlak zijn kennis ter beschikking stelt aan ondernemers in de horeca.

Onze core-business is horeca-ondernemers helpen met het formuleren en realiseren van ondernemingsdoelen binnen de gestelde termijnen. Wij komen met praktijkgerichte oplossingen en advies, die onmiddellijk een rendementsverbetering tot gevolg hebben, waardoor de advieskosten binnen een jaar zijn terugverdiend.

DHC Hotelconsult is lid van de Orde van Organisatieadviseurs ( oOA ) en werkt nauw samen met een gelieerd accountantsbureau en een juridisch adviesbureau verbonden aan een advocatenmaatschap.

Nieuws:
Basel II: Meer risico betekent meer betalen voor krediet
Vanaf 1 januari 2007 treedt de nieuwe internationale richtlijn voor bankkredieten, in bankkringen ‘Basel II’, in werking. Wie bij de bank leent, ziet straks het risicoprofiel van zijn bedrijf doortikken in de kosten van zijn banklening. De moeilijkere toegang tot krediet en de negatieve invloed op de prijs van krediet zijn het regelrechte gevolg van het Kapitaalakkoord van het Baselse Comité van Bancaire Toezichthouders, Kortweg Basel II. Hierin zijn de vernieuwde risicomanagementafspraken binnen de banken vastgelegd. Het akkoord stimuleert de banken om verfijndere methoden te hanteren om hun risico’s in kaart te brengen en te houden. Het directe gevolg is dat de bank een beter zicht moet krijgen op de individuele risico’s van zijn klanten, waaronder het bedrijfsleven. Waren dergelijke beoordelingen vroeger beperkt tot grote organisaties, in de toekomst zullen ook middelgrote en kleine bedrijven eraan worden onderworpen.

Voor verbetering vatbaar
Recent onderzoek van MKB-Nederland en de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap typeert de financieringsproblematiek binnen het MKB als volgt:

MKB bedrijven hebben een besloten structuur, wat leidt tot een minder optimale toegang tot vreemd vermogen en daardoor een hogere prijs.
Vermogenstitels van het MKB zijn gebrekkig verhandelbaar, waardoor financiers meer zekerheid en/of een hogere vergoeding verlangen.
Leverancierskrediet is een belangrijke vorm van vreemd vermogen, hoewel dit een dure en verre van ideale vorm van financiering is.
De kosten voor vreemd vermogen zijn gemiddeld genomen (voor belasting) 13,2 % hoger dan voor beursgenoteerde bedrijven.
Wat te doen

Om het risicoprofiel van het MKB bedrijf te verlagen is financieel management volgens de Rabobank belangrijk. Een belangrijk onderwerp binnen financieel management is het managen van werkkapitaal en cash flow. Veel MKB-bedrijven hebben hier problemen mee. Debiteuren vormen wellicht de belangrijkste component van het werkkapitaal. Als debiteuren niet betalen kan dat desastreuze gevolgen hebben. Dit is een belangrijke reden om de aandacht voor creditmanagement te verhogen. Verder kan de MKBér de relatie met de bank verder intensiveren. MKB’ers moeten zich door hun bank goed laten voorlichten over de veranderingen en de consequenties hiervan. Daarnaast moet het inzicht in de gelopen risico’s en de kosten worden verbeterd. Een beter inzicht in de risico’s betekent namelijk een betere toegang tot kapitaal. Ook het efficiënter en effectiever inrichten van het Order-to-Cash proces draagt bij aan een lager risicoprofiel. Gebleken is dat bij minstens de helft van de gevallen waarin niet of te laat wordt betaald, het gevolg is van falen van het bedrijf zelf.

Werkwijze:
Circa 200 hotelbedrijven, dus 200 verschillen! Dat vraagt om oplossingen op maat. Davidse Hotel Consult ondersteunt de kernprocessen en begeleidt horeca ondernemers hun doelen te bereiken.
Via een duidelijke werkwijze zorgen wij ervoor dat u voortdurend op de hoogte blijft en weet waar u aan toe bent. Een rendementsverbetering is de resultante van plan en aanpak, deze hebben we nauwkeurig in een stappenplan uiteengezet en bestaat uit vier stappen :

1. Positie:
Een korte analyse van uw bedrijfssituatie wordt uitgevoerd, waarbij alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen. Uw doelen worden getoetst. We kijken wat we aantreffen en wat redelijk is, waarbij we uiteraard letten op uw mogelijkheden.

2. Probleem:
We stellen de knelpunten in uw hotel vast, zoeken de oorzaak op en het gevolg.

3. Prioriteit:
In overleg met u stellen we de prioriteiten vast. Op deze manier komen we tot mogelijke oplossingen en kunnen we adviseren welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

4. Praktijk:
Voor de uitvoering in de praktijk formuleert Davidse Hotel Consult een plan van aanpak, vergezeld van overzichtelijke richtlijnen en een tijdschema. Tijdens de uitvoering volgen wij met u de resultaten. Bij afwijkingen sturen we in nauw overleg bij.

Diensten:
Davidse Hotel Consult kan voor uw organisatie het volgende betekenen:
 
• Coachingstrajecten in rendement: Vitamine 'R'
• Informal Investment / Informal investors
• Financiëringsvraagstukken
• Financiële haalbaarheidsanalyses
• Bijzondere begeleiding financiëringen
• Marketing en Verkoopstrategie:
Het verbeteren en begeleiden van uw verkoopstrategie.
Zonder verkoopstrategie geen hotelgasten,…zonder een goede afstemming van uw verkoopkanalen mist u de boot. Wij kunnen voor u het verkooptraject begeleiden waardoor u onmiddellijk een verhoogd rendement haalt uit uw huidige klanten en tevens voor de toekomst een winning strategie ontwikkelt om uw bedrijf optimaal onder de aandacht te brengen.
U heeft zelf wellicht al veel energie gestopt in het beheren van een CRM pakket. Echter levert dit de juiste respons op?
Wij helpen u graag dit traject te verbeteren.

Werving & Selectie:
Davidse Hotel Consult BV houdt zich ondermeer bezig met de werving en selectie van hoger kaderpersoneel in de hotellerie. Ons bureau wordt gevormd door Olav Davidse BHA en Tom Slaaf BHA beiden kunnen zij gezamenlijk bogen op 30 jaar operationele ervaring in het toernooiveld van de hotellerie. Ook op het vlak van werving en selectie zijn zij uw partner in Werving & Selectievraagstukken.
Onze werkwijze bestaat uit een te volgen stappenplan met de volgende onderdelen:
Stappenplan Werving en Selectie Davidse Hotel Consult BV
Profielanalyse
In de startfase bouwen wij een uitgebreid competentieprofiel, brengen het profiel van het team in kaart en vormen een beeld van de organisatie(cultuur). Tijdens het persoonlijk onderhoud, dat bij voorkeur op uw kantoor plaats vindt, zullen wij samen met u de in te vullen functie zorgvuldig bekijken. Bij opdracht is het van essentieel belang, dat wij van u de volgende schriftelijke gegevens ontvangen:
• algemene informatie over uw bedrijf
• omschrijving van de functie
• profiel van de gewenste kandidaat
• indicatie van de arbeidsvoorwaarden
Werving
Op basis van het opgestelde profiel starten wij de werving. Wij putten ondermeer uit een zorgvuldig opgebouwd kwalitatief bestand. In het geval dat er een kandidaat voldoet aan het opgestelde profiel dan nemen wij (uiteraard met toestemming van de betrokkenen) contact met u op om de kandidaten bij u te introduceren. U ontvangt van ons de betreffende c.v.'s, alsmede onze persoonlijke indruk van de kandidaten in de vorm van een korte karakteristiek.
Wervingskanalen
Zodra wij uw opdracht tot het rekruteren van de door u gewenste medewerker hebben ontvangen, wordt uw vacature anoniem en geheel kosteloos geplaatst op onze drukbezochte website www.davidsehotelconsult.com
Advertentie
Als om welke reden dan ook blijkt, dat wij de door u gewenste kandidaat niet uit ons bestand hebben kunnen selecteren, is het mogelijk, in overleg met u, over te gaan tot het plaatsen van een advertentie.
Selectie
De eerste selectiegesprekken vinden plaats met een consultant van Davidse Hotel Consult BV. Naast de harde criteria worden tijdens deze eerste selectie met name ook de zachte factoren getoetst. De tweede selectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van de opdrachtgever. De consultant van DHC heeft tijdens deze gesprekken een ondersteunende en adviserende rol.

Inwinnen referenties
Na toestemming van de kandidaat dragen wij, indien gewenst, zorg voor het inwinnen van referenties bij eerdere werkgevers.

Eindselectie en eindgesprek
Op basis van het eindadvies (vanuit de gespreksronden aangevuld met de testresultaten) wordt besloten over benoeming van de kandidaat. Deze kandidaat wordt uitgenodigd voor het eindgesprek. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden en benoeming centraal.

Evaluatie
Circa 1 tot 3 weken na het ingaan van de arbeidsovereenkomst van de kandidaat evalueren wij de procedure.
Facturatie
Het honorarium bedraagt eenmalig 12 % van het bruto jaarsalaris
Garantieperiode
Mocht de kandidaat door eigen schuld binnen de proeftijd van 2 maanden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan zullen we kostenloos voor vervanging zorgdragen.


Links:
Orde van Organisatieadviseurs:
www.ooa.nl

De website van Horwath en Horwath een gerenommeerd adviesbureau welke zich toelegt op het verzamelen en interpreteren van statistieken in de hotelindustrie:
www.horwath.nl

Via het Horeca Analyse Systeem kunt u omzet- en kostencijfers vergelijken met collegabedrijven uit dezelfde sector en in dezelfde grootteklasse.
www.bhenc.nl

Contact:
hotelcoach@zeelandnet.nl
T: +31(0)6 - 53270062
F: +31(0)111-462538
Kapelleweg 4a
4322 NH SCHARENDIJKE